Vilkår & betingelser:

Priser og vilkår:  

 

Personale (M/K):
Timepris hverdage mellem 7 og 17 – 400 kr. pr time (500 kr. inkl. moms). Andre tidspunkter + 40%.

Minutpris hverdage mellem 7 og 17 – 10 kr. pr minut (12,50 kr. inkl. moms). Andre tidspunkter + 40%.

Bil:
Grundtakst 100 kr. pr. påbegyndt dag (125 kr. inkl. moms) (dækker frem og tilbage). 4,60 kr. pr kilometer (5,75 kr. inkl. moms) hvis der køres i forbindelse med opgaven.

Tilbud:
Vi giver gerne tilbud (fast pris) kontakt os for tilbud.

Genbrugsplads:
Kommunerne opkræver almindeligvis et gebyr for brug af genbrugspladserne.  dette påføres fakturaen.

Værktøj:
VVSB medbringer almindelig håndværktøj. Forbrug af masker, klinger, kæder, bor o. lign. påføres fakturaen.

VVSB og maskiner:
Er der behov for større og mere specielle maskiner eller værktøj, medbringes lejede eller egne maskiner. Pris efter aftale og udgifter påføres fakturaen.

Vilkår:
Som udgangspunkt faktureres for den tid og de kilometer vi bruger på opgaven.  Det betyder at man betaler fra vi pakker bilen og til bilen er hjemme igen. Der beregnes almindeligvis 1/2 times pakning af bil i forbindelse med en opgave.

Ved længerevarende regulært arbejde eller vikararbejde, kan der efter aftale, arbejdes på andre vilkår. Indebærer opgaven ude-overnatninger eller er den på anden måde speciel, giver vi gerne et tilpasset tilbud.

Betaling / Afregning: Der kan betales forud, med det samme eller der kan sendes en regning til betaling inden 8 dage netto. Der kan betales med Visa, MasterCard, MobilePay & Bankoverførsel.


Afbestilling: Ved afbestilling mindre end 48 timer før starttidspunktet, vil der blive faktureret et rimeligt beløb for tabt arbejdsfortjeneste,  i forhold til den bookede periode og det konkrete tab.


VVSB kan uden ansvar ophæve en indgået aftale fx ved sygdom, problemer med bilen eller force majeure.
Det påhviler erhvervskunder at sikre at arbejdstilsynets krav til sikkerhed kan overholdes og bliver overholdt.


VVSB forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opløse arbejdsforholdet, hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige. Skyldes dette manglende opmærksomhed omkring sikkerhed faktureres fuldt ud for den bookede periode.


Broer, færger og udgifter i forbindelse med parkering betales af kunden.


Servicefirmaet V V S B | Brian Christoffersen | Telefon: 31 518 518 | Mail: info@vvsb.dk | Cvr-nr: 27655092

Copyright @ All Rights Reserved for V V S B | Brian Christoffersen

VVil  Servicere  Bedst

Og det gør vi både til privat og erhverv.